Cultuur Centrum De Maalderij

STICHTING DE COÖPERATIE HEINO

Geschiedenis Van Het Gebouw De Maalderij
of Malerij – of Maalderieje Te Heino

Februari 1913

De eerste vermeldingen over het gebouw zijn er in februari 1913. Er wordt dan een vergadering belegd tot oprichting van een landbouwvereniging. Enkele maanden later is de Coöperatieve Landbouwvereniging ‘Heino’ een feit. Op 14 juli 1913 vraagt de vereniging een vergunning bij de gemeente Heino tot het bouwen van een loods van planken op een voetmuur van beton en gedekt met planken en asphalt. In 1917 koopt de vereniging een heerenhuis met toebehoren in de kom van het dorp. Het is de bedoeling om hierin een stoomkorenmaalderij op te richten. Dat gebeurt ook en in 1919 worden de machines in werking gesteld.
Vanaf 1922 vinden er steeds meer uitbreidingen plaats achter het gebouw; voornamelijk silo’s voor verwerking en opslag. Ook worden de stoommachines vervangen door elektromotoren.
Op de gevel van het gebouw heeft altijd de naam uit 1922 gestaan:
“COOP – Landbouw Vereniging Heino”, en lang was Heleco de eigenaar.

1992

Na een fusie met ABC Lochem is Heleco na 80 jaar uit Heino verdwenen. ln 1992 is het bedrijf overgeplaatst naar Lochem en in het voorjaar van 1993 is een begin gemaakt met de afbraak van de gebouwen achter het gebouw. In de zomer van 1993 staat alleen de maalderij nog overeind, helaas niet onbeschadigd. De sloper had in zijn enthousiasme een foutje gemaakt! De achtergevel en delen van de zijgevels werden door de sloopkogel verwoest.

Het pand werd overgedragen aan de Gemeente Heino, maar wat kon en moest er gebeuren met zo’n gehavend pand? Afbreken! Afvoeren vonden vele dorpelingen en een flink deel van de gemeenteraad. Maar Heino heeft nog maar zo weinig historische panden en dit karakteristieke pand staat zo mooi in het centrum van het dorp. Toenmalig wethouder Tineke van der Bruggen zag samen met ambtenaar Ben Huiskamp wel mogelijkheden om het pand te behouden en een nieuwe functie te geven en zij schreven een plan.

1994

Tegen de stroom in gingen zij op zoek naar financiering, met name rijkssubsidies, provinciale subsidie en draagvlak in de gemeenteraad voor financiële ondersteuning. Uiteindelijk lukte het om in mei 1996 het benodigde kapitaal van ruim 900.000 gulden bij elkaar te krijgen en steunde de gemeenteraad het plan, er stemden maar twee gemeenteraadsleden tegen! Het voortbestaan van het gebouw was gered.

Na een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid van een bezoekerscentrum kregen in 1996 de plaatselijke VVV op de begane grond en de Vereniging voor Heemkunde
‘Omheining’ op de bovenverdieping en in de kelder een plaats in de Maalderij.

Het Cultuur en Historisch Bezoekerscentrum West-Salland maakte met een expositie op een heldere manier duidelijk hoe het Sallandse landschap is ontstaan en wat daarbij de invloeden van natuur en mens zijn geweest. Interessant voor een aantal jaren, scholen en verenigingen waardeerden het. Helaas voor de langere periode bleek het geen succes, het trok steeds minder bezoekers. 

De achterzaal van de benedenverdieping kwam leeg te staan. Toen ook nog de VVV als huurder stopte kon de exploitatie van het gebouw niet meer uit. Gelukkig nam SallandWonen het gebouw over van de gemeente en zegde steun toe voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Als beheerder van het gebouw werd de Stichting De Coöperatie Heino opgericht met voorzitter Willem Koetsier, secretaris Jaap van de Riet, wat later Jan Brummelhuis en penningmeester Wim Arends. In 2006 ontstond het idee om een Theater in Heino op te richten. Een werkgroep met voorzitter Piet Schippers, programmeur Theo Idema en Carla Kroes en een groot aantal enthousiaste vrijwilligers zetten zich daar flink voor in met een geweldig resultaat. Theater Podium Heino is met al die prachtige voorstellingen niet meer weg te denken uit ons dorp! Inmiddels zijn Live Music Heino, de Pompadours en Sociëteit Portiuncula vaste gebruikers van De Maalderij. Ook wordt ons gebouw verhuurd voor bijeenkomsten, vergaderingen, presentaties en cursussen.

 

Voor verhuurmogelijkheden kan contact opgenomen worden met de beheerder Rob Bootsveld: info@cultuurcentrumdemaalderij.nl

Scroll naar boven